Akustické ošetření těla™

My jako nekonečná bytost jsme ve své přirozené podstatě akustickou vlnovou délkou a naší přirozeností je být akustickou vibrací a ladičkou nekonečných možností.

Co to je akustické ošetření těla?

Akustické ošetření těla je energetické ošetření a je založené na uvolnění polarity z těla a otevření prostoru, který umožňuje změnu.

Co to je akustická vibrace?

Co když nejsme obětmi okolností? Co když jsme těmi, kdo svou realitu opravdu tvoří?

Pokud se ptáte na otázku „Co jiného je ještě možné?“, vystupujete tím mimo své dosavadní úhly pohledu na aktuální situaci a jste ochotni změnit svou realitu a otevřít se novým možnostem. Předtím jste si byli vědomi pouze jednoho možného způsobu, jak by se daná věc měla ukázat a teď se najednou ocitnete v prostoru nekonečných možností.

Akustická vibrace je právě tímto prostorem nekonečných možností.

Co když naše tělo má schopnost být akustické, vibrovat v akustické vibraci a díky tomu můžeme tvořit svůj život s daleko větší lehkostí?

Naše tělo má svou akustickou vibraci jako svůj původní plán, který je vždy k dispozici, aby se k němu mohlo vrátit. Nemoci a symptomy těla jsou tvořeny kombinací toho, co jsme převzali nebo vytvořli v podobě programů, soudů, úhlů pohledu a dalších limitací. Toto všechno pak začne původní plán těla překrývat.

Jak probíhá akustické ošetření těla?

Klient při ošetření většinou leží a praktik spouští energeticky a lehkým dotekem na různých částech těla speciální tělesné procesy.

Už jedno sezení může spustit v těle procesy obnovy a léčení – vždy záleží na klientovi, jak velku změnu si při tomto jemném a účinnému procesu dovolí.

Proces trvá přibližně 1,5 hodiny.

Kolik toto ošetření stojí?

Cena za ošetření tímto tělesným procesem je 900 Kč. Celé setkání trvá zhruba 80 min.